آنتن پروانه ای تیراژه

35,000 تومان

29,400 تومان

ایران
یک هفته
تست
VHF , UHF , FM
30MHz - 3GHz
75 اهم
UHF: 27-35 db
  • نظرات